Ansettelseskrav i Avarn Security AS

I mange av våre stillingsannonser vil du se at det stilles noen formelle krav. De vanligste av disse er:

Vekterkurs

For å jobbe som vekter må du ha gjennomført og bestått Nasjonal Grunnutdanning for vektere (forkortet NGV). Dette er et lovpålagt kurs som tar ca. 150 timer å gjennomføre. Vanligvis gjennomføres kurset på 5 uker, med klasseromsundervisning mandag til fredag. Det er mulig å gjennomføre kurset hos flere aktører, blant annet hos oss. 

Dersom du er interessert i å ta vekterkurset hos Avarn Security kan du lese mer her: Informasjon om vekterkurs.

Ansettelseskrav i Avarn Security AS

I mange av våre stillingsannonser vil du se at det stilles noen formelle krav. De vanligste av disse er:

Vekterkurs

For å jobbe som vekter må du ha gjennomført og bestått Nasjonal Grunnutdanning for vektere (forkortet NGV). Dette er et lovpålagt kurs som tar ca. 150 timer å gjennomføre. Vanligvis gjennomføres kurset på 5 uker, med klasseromsundervisning mandag til fredag. Det er mulig å gjennomføre kurset hos flere aktører, blant annet hos oss. 

Dersom du er interessert i å ta vekterkurset hos Avarn Security kan du lese mer her: Informasjon om vekterkurs.

Tilfredsstillende eller plettfri vandel

Tilfredsstillende eller plettfri vandel

Dersom du skal jobbe som vekter er vi lovpålagt å innhente uttømmende politiattest (vandelsattest) og vurdere denne før vi kan ansette deg. For alle våre vekterstillinger stilles det krav om tilfredsstillende vandel. 

Med krav om tilfredsstillende vandel menes det at du ikke kan ha begått lovbrudd som faller inn under kategoriene vold, vinning, narkotika eller sedelighet. Ved andre forhold vil vi måtte foreta en skjønnsmessig vurdering.

For noen av våre stillinger stilles det også krav om plettfri vandel. Dette betyr at du ikke kan ha noen lovbrudd på politiattesten din. Dette gjelder blant annet for alle vekterstillinger på lufthavner. 

De overnevnte kravene vil også gjelde for andre stillinger i våre vaktavdelinger, slik som lederstillinger og administrative stillinger. 

Dersom du skal jobbe som teknikker eller alarmmontør stilles det også krav om tilfredsstillende eller plettfri vandel, pga. arbeid på alarmanlegg.  

Tilfredsstillende eller plettfri vandel

Tilfredsstillende eller plettfri vandel

Dersom du skal jobbe som vekter er vi lovpålagt å innhente uttømmende politiattest (vandelsattest) og vurdere denne før vi kan ansette deg. For alle våre vekterstillinger stilles det krav om tilfredsstillende vandel. 

Med krav om tilfredsstillende vandel menes det at du ikke kan ha begått lovbrudd som faller inn under kategoriene vold, vinning, narkotika eller sedelighet. Ved andre forhold vil vi måtte foreta en skjønnsmessig vurdering.

For noen av våre stillinger stilles det også krav om plettfri vandel. Dette betyr at du ikke kan ha noen lovbrudd på politiattesten din. Dette gjelder blant annet for alle vekterstillinger på lufthavner. 

De overnevnte kravene vil også gjelde for andre stillinger i våre vaktavdelinger, slik som lederstillinger og administrative stillinger. 

Dersom du skal jobbe som teknikker eller alarmmontør stilles det også krav om tilfredsstillende eller plettfri vandel, pga. arbeid på alarmanlegg.  

Førerkort

For noen av våre stillinger stilles det krav om førerkort. Dette gjelder alle stillinger hvor du skal kjøre bil i jobben. For eksempel stillinger som mobilvekter og verditransportør. 

Sikkerhetsklarering

For noen få av våre stillinger stilles det krav om at du har sikkerhetsklarering. Dette gjelder dersom du skal jobbe for de av våre kunder som er underlagt sikkerhetsloven. En sikkerhetsklarering varer vanligvis i 5 år. Dersom du har vært i førstegangstjeneste i løpet av de siste 5 årene er det stor sannsynlighet for at du er sikkerhetsklarert. Avarn Security er ikke underlagt sikkerhetsloven, som betyr at vi ikke selv kan søke myndighetene om sikkerhetsklarering av våre ansatte. 

Du kan lese mer om hva en sikkerhetsklarering er her: Informasjon om sikkerhetsklarering.

"Ordnet personlig økonomi"

Dersom du skal jobbe med behandling med og/eller transport av kontanter i vårt datterselskap Nokas, stilles det krav om såkalt ordnet personlig økonomi. For disse stillingene vil det bli gjennomført en kredittsjekk før ansettelse. 

Førerkort

For noen av våre stillinger stilles det krav om førerkort. Dette gjelder alle stillinger hvor du skal kjøre bil i jobben. For eksempel stillinger som mobilvekter og verditransportør. 

Sikkerhetsklarering

For noen få av våre stillinger stilles det krav om at du har sikkerhetsklarering. Dette gjelder dersom du skal jobbe for de av våre kunder som er underlagt sikkerhetsloven. En sikkerhetsklarering varer vanligvis i 5 år. Dersom du har vært i førstegangstjeneste i løpet av de siste 5 årene er det stor sannsynlighet for at du er sikkerhetsklarert. Avarn Security er ikke underlagt sikkerhetsloven, som betyr at vi ikke selv kan søke myndighetene om sikkerhetsklarering av våre ansatte. 

Du kan lese mer om hva en sikkerhetsklarering er her: Informasjon om sikkerhetsklarering.

"Ordnet personlig økonomi"

Dersom du skal jobbe med behandling med og/eller transport av kontanter i vårt datterselskap Nokas, stilles det krav om såkalt ordnet personlig økonomi. For disse stillingene vil det bli gjennomført en kredittsjekk før ansettelse.