Ofte stilte spørsmål

På denne siden svarer vi på de vanligste spørsmålene vi får fra jobbsøkere.

Ofte stilte spørsmål

På denne siden svarer vi på de vanligste spørsmålene vi får fra jobbsøkere.

Jeg har lyst til å jobbe som vekter, men mangler vekterkurs. Hva gjør jeg?

For å jobbe som vekter i Norge, må du har gjennomført og bestått vekterkurs. Dette er regulert i Lov om vaktvirksomhet §9

Vi tilbyr vekterutdanning til konkurransedyktige priser, i store deler av landet. De fleste kurs gjennomføres i løpet av 4-5 uker på dagtid, mandag-fredag. Vi setter også opp kveldskurs og intensivkurs etter behov. Kveldskurs varer i 4-5 uker, og gjennomføres på ettermiddag/kveld mandag-fredag. Intensivkurs varer i 2 uker, med 11-timers undervisning mandag til lørdag.

Når du deltar på vekterkurs hos oss, er det gode muligheter for at du blir tilbudt et intervju med en av våre rekrutteringsansvarlige i løpet av kursperioden. 

Les mer om vekterkurs, meld deg på, og se vår kurskalender her.  

Jeg tok vekterkurs trinn 1, 2 og 3 for flere år siden. Holder dette for å jobbe som vekter i dag?

I 2018 ble utdanningskravet for vektere endret, og en ny, mer omfattende vekterutdanning erstattet den gamle 3-trinns kursmodellen. Utdanningskravet er beskrevet i Lov om vaktvirksomhet §9

Dersom du har gammelt 3-trinns vekterkurs, og ikke har gjennomført regodkjenning i perioden 2018-2022, må du dessverre gjennomføre vekterutdanningen på nytt. 

Hva vil det si å ha tilfredsstillende eller plettfri vandel?

For å jobbe som vekter må du ha tilfredsstillende vandel. Vandel er det som i dagligtale ofte blir kalt rulleblad. Vi kontrollerer din vandel før ansettelse ved å innhente en uttømmende vandelsattest (også kalt politiattest) fra politiet. 

Vandelskravet er regulert i Lov om vaktvirksomhet §8. Hva som menes med tilfredsstillende vandel defineres i Forskrift om vaktvirksomhet §6.

Definisjonen man finner i loven er følgende: 

"Ved vurderingen av om kravet til tilfredsstillende vandel er oppfylt skal det legges vekt på karakteren av anmerkede forhold, på tidspunktet for lovbruddet og på dets betydning for oppgavene som omfattes av ansettelsesforholdet eller vedkommendes egnethet som vekter. Det skal legges særlig vekt på anmerkninger om ulovlig bruk og befatning med rusmidler, ordensforstyrrelser, vinningskriminalitet, voldsforbrytelser og lovbrudd som nevnt i straffeloven § 222 til § 226."

Oppsummert er det forhold knyttet til vold, vinning, narkotika eller sedelighet (seksualforbrytelser) som umuliggjør det å kunne jobbe som vekter. Dersom du har andre lovbrudd på din vandel vil vi måtte foreta en skjønnsmessig vurdering før vi kan ansette deg. 

Merk at også "personer som innehar lederfunksjon og personer som har vesentlig innflytelse på driften i foretak" er omfattet av det samme vandelskravet. Dette betyr i praksis at vi stiller krav om tilfredsstillende vandel til de aller fleste av våre stillinger. 

Dersom du skal jobbe som tekniker, låsesmed, alarmselger eller alarmmontør stilles det samme vandelskravet. Dette er regulert i Politiregisterforskriften §34-7

Enkelte av våre stillinger krever at du har plettfri vandel. Med dette menes det at du ikke kan ha noen forhold overhodet på din uttømmende politiattest. 

Hvilke arbeidstider kan jeg forvente?

For vektere og sikkerhetskontrollører på flyplass vil dette avhenge av hvilken stilling og turnus du skal tiltre. Grovt sett så deler vi opp arbeidstid i dag, kveld og natt. De fleste med fulltidsstilling vil jobbe en blanding av dag og kveld, for eksempel en uke dagtid og neste uke kveldstid. Noen jobber bare på dagtid, mens andre jobber bare på natt. De som jobber natt jobber vanligvis kun denne arbeidstiden, i en turnus som er 7 dager på og 7 dager av. En del turnuser vil medføre arbeid på lørdag og/eller søndag. Vi setter aldri opp en turnus med helgearbeid hyppigere enn annenhver helg. Skal du jobbe deltid vil det også være stor variasjon i arbeidstider avhengig av stilling. For studenter forsøker vi eksempelvis å tilpasse turnus slik at timeplanen går opp - dvs. mest arbeid på ettermiddag eller helg. En vanlig deltidsturnus er arbeid annenhver helg. 

Ansatte i Nokas som jobber med verditransport eller på tellesentral jobber som oftest dagtid mandag til fredag. 

Skal du jobbe som tekniker eller montør er vanlig arbeidstid dagtid mandag til fredag. 

De fleste administrative stillinger har arbeidstid i ordinær kontortid, dvs. mandag til fredag kl. 08:00-16:00. 

Hvilke steder, oppdrag og tjenester kan jeg jobbe på som vekter?

Hva kommer jeg til å tjene?

De fleste av våre stillingstyper lønnes i henhold til tariff. Dette gjelder stillinger som vekter, tekniker, servicemedarbeider og trafikkdirigent. Både grunnlønn, ansiennitetstillegg, tillegg for ubekvem arbeidstid og fagbrevstillegg styres av tariffavtalene. 

Vekternes tariffavtale, som heter Vekteroverenskomsten, finner du her.

For andre stillinger tilbyr vi konkurransedyktig lønn etter avtale. 

Jeg har blitt diskvalifisert. Hvorfor? 

Det kan være mange grunner til dette. Noen vanlige diskvalifiseringsårsaker er:

  • Du har ikke lastet opp CV og/eller jobbsøknad.
  • Du har søkt på feil stilling. Vi ser ofte at feil søknadsbrev, til og med til andre arbeidsgivere, blir sendt til oss.  
  • Du tilfredsstiller ikke minstekravene til stillingen. For eksempel førerkort eller vekterkurs. 
  • Vi har fått mange søknader, og andre søkere har mer eller lengre relevant erfaring.
  • Du er ikke bosatt i Norge eller mangler norsk D-nummer. 
  • Du behersker ikke norsk. Vi mottar for eksempel ofte engelske søknader. Alle våre stillinger krever at man behersker norsk godt, både skriftlig og muntlig.

Jeg har arbeidserfaring som vekter. Er dette en fordel?

Som oftest er svaret på dette ja! Har du allerede vekterkurs og arbeidserfaring som vekter vil du stille sterkere i søknadsprosessen. Merk at det vil kunne avhenge av hvor lenge det er siden du jobbet som vekter sist, hva slags arbeidserfaring du har sett i forhold til stillingen du søker på, og hva din tidligere arbeidsgiver (referanse) vil si om jobben du gjorde. 

Søker du på en vekterstilling vil vi anbefale deg å være nøye med å få med all relevant arbeidserfaring som vekter på din CV. 

Jeg har nylig gjennomført førstegangstjeneste i Forsvaret. Er dette en fordel?

Dersom du søker jobb som vekter, vil du kunne stille sterkere i søknadsprosessen dersom du nylig har avtjent førstegangstjeneste. Dersom du har fullført førstegangstjenesten i løpet av det siste året, er det i tillegg en mulighet for å starte hos oss med ett års ansiennitet, som vil si at din startlønn blir noe høyere. 

Jeg har spørsmål om en utlyst stilling. Hvem kan jeg kontakte?

I alle våre stillingsannonser vil du finne navn og epostadresse til rekrutterende leder. Dette står som regel nederst i annonsen. Send gjerne en mail til kontaktpersonen dersom du har spørsmål om stillingen. 

Tar dere inn lærlinger?

Ja, det gjør vi! Hos oss er det mulig å gjennomføre din tid som fagbrevkandidat hvis du tar ett av følgende fag:

  • Sikkerhetsfaget
  • Telekommunikasjonsmontørfaget
  • Elektrofag
  • Låsesmedfaget

Du kan lese mer og søke om læreplass på denne siden: